Miten sijoittua hyvin Googlessa vuonna 2020?

Google 2020

Vuosittaiset arviot siitä, mihin verkkosivujen kehittämisessä kannattaisi keskittyä, vaihtelevat merkittävästi. Eri tahot ovat julkaisseet arvionsa ja nyt heitän minäkin ilmoille näkemykseni siitä, miten sijoittua hyvin Googlessa vuonna 2020 ja miten hakukoneoptimoida sivunsa hyvin.

Keskity siihen, mihin ongelmaan asiakkaasi todella etsivät vastauksia

Yleensä hakukoneoptimoinnin tärkeimpinä tekijöinä pidetään osuvia ja toimivia avainsanoja. Avainsanojen osuus on iso, mutta laajempaa avainsanastrategiaa suunniteltaessa on hyvä kysyä itseltään, mitä potentiaaliset asiakkaat, eli tässä tapauksessa kotisivujen vierailijat, todella hakukoneista etsivät, eli mitkä ovat heidän todellisia ongelmiaa, jotka he pyrkivät ratkaisemaan. Mihin kysymyksiin he etsivät vastauksia?

Käytännössä asiakkaiden todellisten ongelmien ratkaisu vaatii, että ymmärtää ketä he ovat, miten he etsivät tietoa, mihin he kysymyksellään etsivät vastausta ja miten antaa vastaus juuri tähän kysyttyyn ongelmaan, jotta he saavat sen mahdollisimman yksinkertaisesti ja selvästi. 

Asiakkaiden todellisten ongelmien pohdintaan vaikuttaisi todella olevan syytä panostaa, koska Googlen viimeaikaiset algoritmimuutokset viittaavat vahvasti tarkoitusperäisen haun optimointiin. On jopa puhuttu, että avainsanaorientoitunut optimointi on vanhentunutta – nyt kaivataan laadukkaita, tarkoitustaan palvelevia sisältöjä. 

Huolehdi hyvästä kävijäkokemuksesta

Tämä tekijä saattaa olla vuoden 2020 hakukoneoptimoinnin suurin trendi. Kävijäkokemuksen pitäisi ulottua hyvin pitkälle ajalle – siitä alkaen, mitä potentiaalinen sivustokävijä kirjoittaa Googlen hakulaatikkoon, aina sinne asti, että hän poistuu sivuilta ja häneen voidaan kohdistaa uudelleenmarkkinointia. Välissä pitäisi saada kävijä sivuille ja tuottaa hänelle kokemus, jonka perusteella hän voi arvioida yrityksen tarjoamaa arvoa. Se on pitkä reitti, mutta oleellinen, kävijäkokemuksen kannalta.

Hyvä kävijäkokemus pitää sisällään muun muassa helpon sivurakenteen, jossa on helppo navigoida, sekä sisällön ja sen otsikoinnin. Myös mobiiliystävällisyys on avainasemassa. Tämä tarkoittaa, että sivun käyttö on helppoa ja kävijä löytää etsimänsä – käytti hän sitten mitä laitetta hyvänsä. Tekniset ulottuvuudet kävijäkokemuksessa viittaavat lähinnä sivuston latausnopeuteen. Googlen oma nettiselain Chrome on muun muassa alkanut ilmoittaa hitaista sivuista. Sivuston latausnopeudesta voit lukea lisää täältä

Sisällön toimivuus korostuu

On selvää, että sisältöjen osuus yleisessä hakukoneoptimoinnissa jatkaa korostumistaan. Laadukas sisältö on avain onneen, voitaisiin väittää, koska se todella vaikuttaa optimointiin perustavanlaatuisesti. Se vaikuttaa sivuston linkitykseen (sisäiseen ja ulkoiseen) ja rakenteeseen. Laadukas sisältö voitaisiin määritellä lisäarvoa tuottavaksi, hyvän rakenteen (otsikot, linkitys jne.) omaavaksi ja se on tehty kävijät mielessä, mutta hakukoneet muistaen.

“Ohut sisältö” on yksi yleisimmistä ongelmista verkkosivuilla. Tämä tarkoittaa, että sisältö ei tuo juuri lisäarvoa. Se saattaa olla todella lyhyt tai epäselvä. Ohut sisältö on yleistä erityisesti verkkokaupoissa, joissa sisältöjä ja sivuja on paljon. 

Mikäli verkkosivustolla on paljon sivuja ja sisältöjä, on mahdollista, että sitä piinaa niin sanottu sisältöähky, eli tuplasisältöä saattaa olla runsaasti. On hyvä tarkastaa kaikki sivut sekä artikkelit, ja poistaa sellaiset sisällöt, jotka ovat jonkin toisen, oleellisemman sisällön/sivun kanssa päällekkäiset. 

Optimoi, optimoi, optimoi

Verkkosivujen optimointi voi kuulostaa hankalalle termille, mutta oikeasti perusoptimointi on helppo tehdä itsekin. Itsellensä ja yrityksensä nettisivuille palveluksen tekee jo katsomalta, miltä oman yrityksen verkkosivut näyttävät Googlen hauissa ja tarkastamalla, millä sijalla yritys esiintyy tiettyjen (ja toivottujen) avainsanojen kohdalla. Mikäli näkymä tai sijoitus ei ilahduta, on syytä kääriä hihat. Googlen näkymän, eli sivun nimen ja metatiedot voi korjata itse. Helpointa yleensä on asentaa sivustolle lisäosa. Lisäksi omia verkkosivuja voi katsoa potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta ja pitää mielessä aiemmin mainittu kävijäkokemus: löytyykö sivustolta kävijän toivoma tieto (helposti), latautuuko sivu nopeasti ja tarjoaako sivu aitoa ja omalaatuista lisäarvoa kävijälle? Jos näin ei ole, on palattava suunnitelupöydälle.

Siitä, mitä hakukoneoptimointi oikeastaan on, voit lukea täältä. Pieni perehtyminen perusoptimointiin voi auttaa sivuja hyvin pienellä vaivalla. Optimointi on tosin pitkäjänteistä puuhaa ja se on jatkuvaa testausta ja analysointia, mikä on hyvä pitää mielessä ennen pikaratkaisujen toivomista.

Älä unohda mobiililaitteita

Nykyään sanotaan, että verkkosivut pitäisi optimoida ensisijaisesti mobiililaitteille ja sitten hioa ne sopimaan myös pöytäkoneille. Näin se myös on. Tiesithän, että valtaosa hakukoneiden hauista tehdään mobiililaitteilla? Katso vaikka oman sivusi tiedot Google Analyticsin etusivulta. Kuinka moni kävijöistä tulee sivuillesi mobiilisti ja kuinka moni tietokoneen kautta? Veikkaan, että suurin osa tulee mobiililaitteilla.

On järkevää tarkastella, että verkkosivut sopivat mobiilikäyttöön (sivu mahtuu asettumaan mobiiliin sekä painikkeet ja linkit ovat riittävän isoja). Google siirtyi jo pari vuotta sitten niin sanottuun Mobile First-algoritmiin, jonka perusteella sivustojen käyttökelpoisuus ja -ystävällisyys mobiililaitteissa määrittelee niiden näkyvyyden. Mobiiliystävällisyys on SEO-teko, josta kannattaa pitää huolta.

Analysoi kotisivusi säännöllisin ajoin

Hyvän tuloksen ja käsityksen omista sivuista saa, kun analysoi omat kotisivut säännöllisesti. On hyvä tietää, mikä verkkosivuilla toimii ja mikä ei. Näin myös virheet ja kehityskohteet huomataan, jolloin niiden korjaaminen ja kehittäminen on mahdollista.

Lisää tietoa, miksi kotisivut kannattaa analysoida säännöllisin aikavälein, löydät täältä.