Evästeet

Sivusto käyttää verkkosivujen analysointievästettä. Käytössä oleva analysointiohjelma on Google Analytics, joka kerää anonyymeja tietoja kävijöistä, kuten kävijämääristä ja suosituimmista sivuista.